Przejdź do treści

Uzdatnianie wody

W zakresie uzdatniania wody oferujemy pełny zakres usług począwszy od koncepcji, poprzez projekt do realizacji kompletnej instalacji czy obiektu. Oferujemy budowę obiektów lub instalacji w systemie projektuj i buduj – „pod klucz”.

 

Oferujemy kompleksowe usługi projektowania i wykonawstwa stacji uzdatniania wody, ich modernizacji i automatyzacji oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprawiających efektywność procesu, a także jakość końcową wody.


Wykonujemy instalacje zarówno dla potrzeb komunalnych (woda pitna), jak i dla wielu gałęzi przemysłu. Kilkadziesiąt zrealizowanych projektów w zakresie uzdatniania wody pozwala nam oferować coraz lepsze i efektywniejsze rozwiązania technologiczne.

 


 

Realizujemy rozwiązania technologiczne dla poszczególnych procesów cząstkowych uzdatniania wody w zakresie:

  • instalacji koagulacji i flokulacji
  • instalacji magazynowania, przygotowania i dozowania węgla pylistego
  • systemów filtracji z zastosowaniem niskooporowych systemów drenażowych dla filtrów pospiesznych otwartych piaskowych i węglowych
  • technologii jonitowych i membranowych - zmiękczalnie, stacje wody demi, instalacje EDR, EDI, ultrafiltracji
  • układów kondycjonowania wody dla obiegów wodnych i parowych - instalacje przygotowania i dozowania fosforanów, hydrazyny i amoniaku oraz instalacje dozowania tlenu układów wody chłodzącej dla procesów przemysłowych
  • instalacji flotacji ciśnieniowej
  • budowy instalacji dezynfekcji wody w oparciu o chlor gazowy, ozon, dwutlenek chloru, podchloryn, UV
  • budowę magazynów i układów dozowania chemikaliów (np. dla HCl, H2SO4, NaOH)

 

 

W szczególnych przypadkach gdy wybór technologii uzdatniania wody jest utrudniony lub brak danych dla doboru technologii oferujemy wykonanie badań pilotowych. Inżynierowie i specjaliści GRUPY INTROL SA I I4ECH Sp. z o.o. są w stanie zaprojektować i wykonać każdą instalację w zakresie uzdatniania wody. Korzystamy z wsparcia i doświadczenia naszych partnerów technologicznych z wiodących firm technologicznych z Polski oraz Europy, USA i Kanady. Współpracujemy również z czołowymi Polskimi firmami budowlanymi, instytutami i jednostkami badawczymi, które stanowią  dla nas wsparcie przy realizacji dużych zadań inwestycyjnych.