Przejdź do treści

Redukcja emisji odorów - moduły PODZ

Pokrycie powierzchni
Modułowa budowa systemu PODZ pozwala na pokrycie powierzchni o dowolnych wymiarach i dowolnym kształcie: otwartych zbiorników, stawów, basenów, lagun. System dostosowuje się do powierzchni i nie wpływa na procesy przebiegające w cieczy. Można go stosować zarówno na powierzchni wód płynących, jak i nieruchomych (wideo na stronie pi2technologies.com).


Działanie
Moduły PODZ minimalizują emisje odorów i gazów cieplarnianych pochłaniając je, a nie maskując chemicznymi związkami, ani nie ujmując ich w kanały wentylacyjne odprowadzające z zamkniętych przestrzeni. Każdy moduł PODZ ma własny materiał pochłaniający, dobrany dla danego przypadku i zapewniający maksymalną sprawność.


Oszczędności
System PODZ to najbardziej efektywne na rynku rozwiązanie hermetyzacji i redukowania gazowych emisji z powierzchni zbiorników przemysłowych, stawów, basenów i lagun. Koszty inwestycyjne i operacyjne są ułamkiem kosztów konwencjonalnych rozwiązań. Zainstalowanie systemu na powierzchni 500mto nakład pracy mniejszy niż jeden roboczo-dzień i nie wymaga projektowania, modyfikowania infrastruktury ani specjalnego szkolenia.

 

 

 

NAJKORZYSTNIEJSZE EKONOMICZNIE ROZWIĄZANIE PRZYKRYCIA
OTWARTYCH ZBIORNIKÓW I ELIMINACJI ODORÓW