Przejdź do treści

Pakiet dla energetyki - odpylanie

Zmieniające się regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska w tym obniżenie poziomów emisji zanieczyszczeń pyłów wprowadzanych do atmosfery w trakcie eksploatacji tradycyjnych kotłów węglowych wymuszają na ich użytkownikach wprowadzanie dodatkowych urządzeń i instalacji. Aktualnie większość kotłów wyposażona jest w klasyczne układy odpylania na bazie cyklonów. Układy te nie osiągają jednak parametrów w zakresie poziomów emisji pyłów jakie będą wymagane zgodnie z nowymi przepisami. Zachodzi więc potrzeba wymiany lub przebudowy istniejących instalacji odpylania. 

 

Dla potrzeb małych i średnich ciepłowni i elektrociepłowni oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji odpylania lub przebudowę/rozbudowę istniejących układów. By spełnić coraz bardziej restrykcyjne przepisy należy zastosować urządzenia o dużej skuteczności odpylania. Najprostszym i skutecznym urządzeniem spełniającym te wymagania jest filtr workowy. Nasze układy przystosowane są do współpracy z kotłami o mocy od kilkuset kW do kilkudziesięciu MW i dla strumieni spalin do 200 000 m3/h, czyli dla kotłów np. WR-2,5, WR-5, WR-10, WR-25, WR-40 dla kotłów parowych OR-10, OR-16, OR-32 czy kotłów KRm-2, KRm-6 itp. Dzięki modułowej konstrukcji można konfigurować dowolne układy odpylania.

 

 

PAKIET DLA ENERGETYKI
PRZEGLĄD TECHNOLOGII DLA POTRZEB ENERGETYKI
ODPYLANIE I ODAZOTOWANIE SPALIN DLA KOTŁÓW WĘGLOWYCH
PRZYGOTOWANIE WODY DLA POTRZEB ENERGETYKI