Przejdź do treści

Odazotowanie spalin

Odazotowanie spalin

 

Robot Emisyjny deNOx

Konieczność dostosowania instalacji spalania paliw stałych - w tym kotłów opalanych węglem kamiennym - do nowych standardów emisyjnych wymaga od użytkownika zastosowania na ciągu spalania i oczyszczania spalin zabudowy instalacji ograniczających emisje pyłu, NOx i SO2 do atmosfery.

 

Dla potrzeb redukcji tlenków azotu NOx firma I4TECH Sp z o.o. opracowała instalację odazotowania spalin o metodzie SNCR ze spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych. Głównym elementem instalacji jest Robot Emisyjny deNOx, który w oparciu o własny algorytm sterowania poszukuje optymalnych warunków do prowadzenia operacji wtrysku i dozuje reagent - w przypadku odazotowania.

 

 

INSTALACJA ODAZOTOWANIA SPALIN
ROBOT EMISYJNY deNOx