Przejdź do treści

Neutralizacja chloru i dwutlenku siarki

Wszędzie tam gdzie do celów technologicznych używany jest chlor (stacje uzdatniania wody, przemysł chemiczny, metalurgiczny itp.) zawsze istnieje ryzyko awarii chlorowej mogącej mieć nieprzewidywalne skutki dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Instalacje wykorzystujące chlor zgodnie z przepisami muszą być bezwzględnie wyposażone w instalacje do neutralizacji chloru (niszczenia chloru). Aktualnie większość urządzeń do neutralizacji chloru oparta jest na urządzenia (skruberach)  wykorzystujących ług sodowy (wodny roztwór NaOH). Wiąże się to z koniecznością prowadzenia ciągłej gospodarki ługiem zarówno świeżym jak i zużytym lub „przeleżałym”. Instalacje takie ze względów temperaturowych musza być zabudowane wewnątrz pomieszczeń o odpowiedniej temperaturze (krystalizacja ługu), zawierają szereg urządzeń – pompy, wentylatory, mieszadła, aparatura pomiarowa, armatura itp. Eksploatacja instalacji gdzie wykorzystywany jest ług sodowy zawsze jest uciążliwa. Częste są przypadki przedostania się ługu na zewnątrz instalacji zarówno przez nieszczelności na urządzeniach i połączeniach jak i przez systemy wentylacyjne - wyrzutnie oczyszczonego powietrza. Wszystko to powoduje, że zarówno koszty inwestycyjne i jak i eksploatacyjne są wysokie.

 

Proponowana technologia ma zastosowanie do neutralizacji chloru Cl2 jak i dwutlenku siarki SO2. By wyeliminować powyższe problemy jednocześnie zapewniając bardzo wysoką skuteczność neutralizacji (niszczenia chloru) proponujemy nowoczesną technologię neutralizacji chloru wykorzystujaca SKRUBERY SUCHE. Technologia ta została opracowana przez amerykańska firmę PURAFIL, która na rynku polskim reprezentuje I4TECH Sp. z o.o.

 

Główne zalety proponowanej technologii:

  • prosta budowa zasada działania,
  • urządzenie może być zabudowane wewnątrz pomieszczeń chlorowni jak i na zewnątrz ze względu na niewrażliwość na niskie temperatury (do minus 40oC),
  • brak konieczności bieżącej eksploatacji suchy sorbent może być przez wiele lat składowany w skruberze.


 

OCZYSZCZANIE POWIETRZA
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA NEUTRALIZACJI CHLORU Cl2
I DWUTLENKU SIARKI SO2 W OPRACIU O SUCHE SKRUBERY