Przejdź do treści

Blok energetyczny zasilany paliwem alternatywnym

I4tech wspólnie z IOS Thermex opracowały technologię wytwarzanie energii z paliw alternatywnych.

 

Zmieniające się akty prawne związane z gospodarką odpadami nie rozwiązują problemu zagospodarowania końcowego tych odpadów. Większość Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych produkuje paliwo alternatywne, które dalej powinno zostać przetworzone na ciepło. Koniecznym jest więc budowa niedużych instalacji o wydajności 15-40 tys. Mg/rok, związanych z lokalnymi zakładami ciepłowniczymi.

 

Cały proces technologiczny można podzielić na pięć podstawowych faz:

  • magazynowanie odpadów i ich przygotowanie do termicznego przekształcania,
  • podawanie odpadów do utylizatora i ich termiczne przekształcanie,
  • utylizacja ciepła spalin,
  • oczyszczanie i neutralizacja gazów,
  • odpopielanie i odżużlanie.

  

 

PAKIET DLA ENERGETYKI
PRZEGLĄD TECHNOLOGII DLA POTRZEB ENERGETYKI
BLOK ENERGETYCZNY ZASILANY PALIWEM ALTERNATYWNYM (RDF)