Przejdź do treści

Uzdatnianie wody pitnej

Nasza oferta dotycząca uzdatniania wody przemysłowej i pitnej obejmuje:

W przypadku braku informacji dotyczącej wybranej technologii, lub napotkaniem trudności z jej wyborem oferujemy wykonanie badań pilotażowych, które ułatwią podjęcie decyzji. Posiadamy w tej kwestii ogromne doświadczenie, posiłkując się wsparciem pionierów polskiej branżu budowlanej i naukowej.

Natomiast w zakresie uzdatniania wody pitnej m.in. projektujemy i wykonujemy:

 • Pompownie wody
 • Instalacje koagulacji i flokulacji
 • Instalacje filtracji na filtrach pośpiesznych otwartych i filtrach ciśnieniowych z zastosowaniem różnego rodzaju złóż filtracyjnych
 • Instalacje magazynowania, przygotowania i dozowania węgla pylistego
 • Magazyny chemikaliów
 • Magazyny wody pitnej –zbiorniki pionowe
 • Instalacje dezynfekcji chlorem gazowym
 • Instalacje dwutlenku chloru
 • Instalacje dezynfekcji podchlorynem wytwarzanym na miejscu z soli kuchennej
 • Instalacje dezynfekcji podchlorynem handlowym
 • Instalacje ozonowania
 • Układy dezynfekcji UV
 • Układy uzdatniania wody pozabiegowej –dla uzdrowisk
 • Automatyzacja pracy SUW

 

  

Oferujemy urządzenia technologiczne dla potrzeb uzdatniania wody przemysłowej i pitnej m.in.:

 • Pompy dozujące i systemy dozowania w szerokim zakresie wydajności i ciśnień
 • Systemy drenażowe dla filtrów pośpiesznych otwartych –systemy wykonane w całości ze stali nierdzewnej lub tworzywowe z HDPE
 • Filtry ciśnieniowe – różne typy
 • Zbiorniki magazynowe na chemikalia z PVC, PE, PP, PVDF
 • Zbiorniki na wodę pitną pionowe do 200m3
 • Wyposażenie chlorowni pracujących na chlorze gazowym – chloratory z osprzętem, parowniki, wagi itp.
 • Generatory dwutlenku chloru
 • Generatory ozonu O3 z osprzętem
 • Wytwornice tlenu
 • Lampy UV
 • Aparaturę kontrolno – pomiarową