Przejdź do treści

Przygotowanie wody przemysłowej i układu chłodzenia

W zakresie przygotowania wody przemysłowej i układów chłodzenia m.in. projektujemy i wykonujemy:

 • Układy wstępnego przygotowania wody
 • Instalacje demineralizacji wody w oparciu o technologie jonitowe i membranowe
 • Instalacje zmiękczania
 • Instalacje dekarbonizacji
 • Stacje regeneracji jonitów (SRJ)
 • Stacje oczyszczanie kondensatu (SOK)
 • Instalacje dla potrzeb kondycjonowania obiegów wodnych i parowych – instalacje przygotowania i dozowania fosforanów, instalacje przygotowania i dozowania hydrazyny i amoniaku
 • Instalacje chłodzące dla maszyn i urządzeń w oparciu o chłodnie wentylatorowe
 • Instalacje dozowania tlenu dla obiegów wodnych
 • Instalacje filtracji na filtrach pośpiesznych otwartych i filtrach ciśnieniowych z zastosowaniem różnego rodzaju złóż filtracyjnych
 • Magazyny chemikaliów –np. HCl, H2SO4, NaOH, NH3
 • Magazyny wody procesowej – zbiorniki magazynowe
 • Automatyzację procesów przemysłowych

 

 

 Oferujemy urządzenia technologiczne dla potrzeb uzdatniania wody m.in.:

 • Pompy dozujące i systemy dozowania w szerokim zakresie wydajności i ciśnień
 • Systemy drenażowe dla filtrów pośpiesznych otwartych – system wykonany w całości ze stali nierdzewnej lub tworzywowe z HDPE
 • Zbiorniki magazynowe na chemikalia z PVC, PE, PP, PVDF
 • Zbiorniki na wodę pitną pionowe do 200m3
 • Wymienniki jonitowe
 • Aparaturę kontrolno –pomiarową
 • Desorbery CO2
 • Absorbery oparów HCL
 • Zbiorniki odpukiwania jonitów