Przejdź do treści

Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych

Oferujemy kompleksowe usługi projektowania, dostaw i wykonawstwa konkretnych węzłów technologicznych dla komunalnych oczyszczalni ścieków oraz projektowanie i wykonawstwo specjalistycznych oczyszczalni ścieków przemysłowych. Nasza oferta rozwiązań technologicznych w procesach oczyszczania dotyczy:

 • budowy oczyszczalni ścieków przemysłowych dla różnych gałęzi przemysłu
 • budowy instalacji hydrolizy ścieków
 • budowy instalacji obróbki i suszenia osadów ściekowych
 • budowy instalacji utylizacji osadów

 

 

Dla prawidłowego doboru technologii oczyszczania ścieków przemysłowych w przypadkach gdy wybór technologii jest utrudniony lub brak danych dla jej doboru oferujemy wykonanie badań pilotowych. Inżynierowie i specjaliści GRUPY INTROL S.A. i i4tech Sp. z o.o. są w stanie zaprojektować i wykonać każdą instalację w zakresie oczyszczania ścieków. Korzystamy z wsparcia i doświadczenia naszych partnerów technologicznych z wiodących firm technologicznych z Polski oraz Europy, USA i Kanady. Współpracujemy również z czołowymi firmami budowlanymi, instytutami i jednostkami badawczymi, które stanowią dla nas wsparcie przy realizacji dużych zadań inwestycyjnych.

 

 

W zakresie oczyszczania ścieków m.in. projektujemy i wykonujemy:

 • kompletne instalację oczyszczania ścieków dla różnych gałęzi przemysłu
 • pompownie i przepompownie ścieków
 • instalację do obróbki termicznej osadów
 • oczyszczanie mechaniczne ścieków
 • układy dozowania
 • magazyny chemikaliów
 • układy automatyki i sterowania

 

Oferujemy również urządzenia technologiczne dla potrzeb oczyszczania ścieków m.in. produkowane i dostarczane przez GRUPĘ INTROL:

 • przenośniki i podajniki
 • kraty
 • piaskowniki
 • stacje zlewcze
 • sita
 • prasy filtracyjne
 • systemy suszenia i obróbki osadu
 • instalację spalania osadów
 • zagęszczacze
 • wirówki sedymentacyjne
 • aparatura kontrolno – pomiarowa