Przejdź do treści

Odsiarczanie spalin

Projektujemy i wykonujemy instalacje odsiarczania spalin w każdym z różnych procesów spalania (węgiel kamienny, RDF, śmieci). Instalacje służące do odsiarczania spalin projektowane są w trzech technologiach w zależności od konkretnego przypadku i wymagań klienta. 

 

Technologie odsiarczania spalin:

  •  metoda sucha
  •  metoda mokra
  •  metoda półsucha

 

W związku z koniecznością ograniczenia emisji związków zawartych w konkluzjach BAT oraz Dyrektywie IED, I4tech przygotowało kompleksowe instalacje odsiarczania spalin innowacyjnymi metodami: z zastosowaniem skruberów mokrych lub technologii suchych, opartych na metodzie wapiennej lub metodzie z zastosowaniem wodorowęglanu sodu (bikarbonatu).