Przejdź do treści

Odsiarczanie spalin

Projektujemy i wykonujemy instalacje odsiarczania spalin w z różnych procesów spalania (węgiel kamienny, RDF, śmieci). Instalacje służące oczyszczaniu spalin projektowane są w technologii suchej, półsuchej lub mokrej w zależności od konkretnego przypadku i wymagań klienta.