Przejdź do treści

Oczyszczanie powietrza

W wielu gałęziach przemysłu stosowane są różnorakie technologie emitujące czy wytwarzające szkodliwe związki (gazy, opary), które nie mogą przedostać się do otoczenia – środowiska naturalnego. W celu ich wyeliminowania (oczyszczenia) stosowane są technologie oczyszczania powietrza wykorzystującego np. zjawiska absorpcji – poprzez zastosowanie urządzeń zwanych skruberami.

Oferujemy projektowanie i wykonawstwo instalacji do oczyszczania powietrza.

 

Zakres oferty obejmuje m.in. instalację do oczyszczania powietrza z gazów takich jak:

 • amoniak NH3
 • chlor Cl2
 • kwas solny HCl
 • kwas octowy C2H4O2
 • tlenek azotu NOx
 • bromowodór HBr
 • aminy DMEA, DMIA, TEA
 • dwutlenek azotu NO2
 • fluorowodór HF, siarkowodór H2S, oraz wiele innych gazów

 

 

Oferujemy rozwiązania dla dziedzin takich jak:

 • przemysł chemiczny
 • produkcja półprzewodników
 • uszlachetnianie powierzchni
 • przemysł metalurgiczny
 • odlewanie metali i żeliwa (rdzeniarnie odlewnicze)
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł spożywczy
 • obróbka odpadów
 • magazynowanie chloru – np. w chlorowniach na Stacji Uzdatniania Wody
 • magazynowanie kwasów (np. odgazy ze zbiorników HCl)
 • galwanizernie
 • oczyszczanie ścieków – dezodoryzacja