Przejdź do treści

Dezodoryzacja, oczyszczanie powietrza i gazów

W celach oczyszczania powietrza realizujemy specjalistyczne instalacje oparte na nowoczesnych technologiach, tym samym ograniczamy emisje gazów, pyłów i innych związków powstających podczas procesów przemysłowych. Ponadto oferujemy instalacje dezodoryzacji, które neutralizują odory powstające szczególnie w oczyszczalniach ścieków, zlewniach oraz w innych procesach przemysłowych.

 

Zakres naszej oferty w procesach oczyszczania powietrza i gazów obejmuje projektowanie i budowę:

  • instalacji z zastosowaniem skruberów mokrych (np.: procesy odpylania i odsiarczania)
  • instalacji z zastosowaniem skruberów suchych (np. instalacje neutralizacji gazów toksycznych)
  • instalacji z zastosowaniem filtracji mechanicznej (np. filtry workowe)
  • instalacji dezodoryzacji w oparciu o skrubery suche systemów hermetyzacji zbiorników otwartych na ścieki w oparciu o systemy modułowe

 

Inżynierowie i specjaliści GRUPY INTROL S.A. i i4tech Sp. z o.o. są w stanie zaprojektować i wykonać instalacje w zakresie oczyszczania powietrza. Oferujemy własne rozwiązania technologiczne lub rozwiązania naszych partnerów technologicznych z kraju i z zagranicy.

 

 

Technologie oczyszczania spalin dla Twojego przemysłu

 

Obowiązek ograniczenia emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów spalania paliw i dostosowanie się do aktualnych norm emisyjnych wymuszają konieczność budowy i eksploatacji skutecznych instalacji oczyszczania spalin.
W zakresie technologii oczyszczania spalin z procesów spalania węgla lub innych paliw oferujemy projektowanie oraz kompleksową realizację instalacji, a także dostawę urządzeń dedykowanych dla Twojego przemysłu:

  • kompletnych instalacji odpylania spalin przy zastosowaniu filtracji mechanicznej lub odpylaczy mokrych
  • instalacji odazotowania spalin metodami SCR i SNCR z zastosowaniem mocznika lub wody amoniakalnej
  • instalacji odsiarczania spalin różnymi metodami: skrubery mokre lub technologii suchych, opartych na metodzie wapiennej lub metodzie z zastosowaniem wodorowęglanu sodu (bikarbonatu)

 

Ze względu na wagę problemu, jakim jest dla przemysłu oczyszczanie spalin, oferujemy specjalistyczne doradztwo i pomoc w doborze odpowiednich technologii oczyszczania spalin. Stosujemy sprawdzone rozwiązania gwarantujące optymalny efekt technologiczny i ekonomiczny.

 

 

Dezodoryzacja

 

Coraz bardziej aktualnym problemem staje się pozbycie nieprzyjemnych odorów (zapachów) wydzielających się z układów technologicznych zwłaszcza na oczyszczalniach ścieków, przepompowniach ścieków, stacjach zlewczych itp. Dla tych potrzeb firma i4tech oferuje specjalistyczne instalacje dezodoryzacji w oparciu o skrubery suche wypełnione specjalistycznymi sorbentami dobranymi dla indywidualnych wymogów obiektu.

  

 

Więcej informacji na temat oczyszczania powietrza i dezodoryzacji w zakładce TECHNOLOGIE.