Przejdź do treści

O FIRMIE

 

Firma i4tech Sp. z o.o. powstała w 2011 roku z przekształcenia firmy inżynierskiej Elektromontaż – 3 Katowice, który uczestniczył czynnie w rozwoju i budowie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego realizującego wiele zadań w zakresie instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych oraz automatyki i sterowania od połowy XX wieku. W miarę rozwoju firmy zadania były poszerzane o kompleksowe wykonawstwo całych obiektów inżynierskich. W związku z dynamicznym rozwojem GRUPY INTROL S.A., decyzją Zarządu INTROL S.A. w czerwcu 2011 roku Elektromontaż – 3 Katowice Sp. z o.o. został przekształcony w i4tech Sp. z o.o..

 

Podstawowy zakres naszej działalności obejmuje projektowanie i wykonawstwo kompletnych instalacji przemysłowych, modernizację w zakresie dostosowania do nowych potrzeb środowiskowych lub wymogów prawnych, automatyzację procesów przemysłowych. Uzdatnianie wody przemysłowej i pitnej; oczyszczanie powietrza; oczyszczanie ścieków czy też odazotowanie spalin i odsiarczanie spalin, dezodoryzacja -  oto niektóre przykłady wykonywanych przez nas usług.

Aktualności

 

Budowa instalacji dozowania pylistego węgla zakończona sukcesem !!

2019-06-30

W czerwcu 2019 roku oddaliśmy do użytku instalację dozowania pylistego węgla aktywnego na terenie ZPW Maczki w Sosnowcu.

Zadanie dotyczyło rozbudowy istniejącego budynku filtrów pośpiesznych o zewnętrzne pomieszczenie dozowania pylistego węgla aktywnego. Rozwiązania technologiczne ustalono na podstawie przeprowadzonych na obiekcie badań przedprojektowych. Zomontowaliśmy stację rozładowywania węgla z worków oraz przygotowania zawiesiny węgla z wodą
w specjalnym zbiorniku zarobowym. Zawiesina węgla jest pobierana ze zbiornika zarobowego i tłoczona do miejsc dozowania za pośrednictwem  pomp.W zależności od aktualnego poziomu produkcji wody na stacji, węgiel jest  dozowany do koryt w filtrach pośpiesznych lub do rurociągów wody surowej przed filtrami.

   


TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA PRZEMYSŁU I ENERGETYKI

PROJEKTUJEMY - BUDUJEMY - SERWISUJEMY