Przejdź do treści

O FIRMIE

 

Firma i4tech Sp. z o.o. powstała w 2011 roku z przekształcenia firmy inżynierskiej Elektromontaż – 3 Katowice, który uczestniczył czynnie w rozwoju i budowie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego realizującego wiele zadań w zakresie instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych oraz automatyki i sterowania od połowy XX wieku. W miarę rozwoju firmy zadania były poszerzane o kompleksowe wykonawstwo całych obiektów inżynierskich. W związku z dynamicznym rozwojem GRUPY INTROL S.A., decyzją Zarządu INTROL S.A. w czerwcu 2011 roku Elektromontaż – 3 Katowice Sp. z o.o. został przekształcony w i4tech Sp. z o.o..

 

Podstawowy zakres naszej działalności obejmuje projektowanie i wykonawstwo kompletnych instalacji przemysłowych, modernizację w zakresie dostosowania do nowych potrzeb środowiskowych lub wymogów prawnych, automatyzację procesów przemysłowych. Uzdatnianie wody przemysłowej i pitnej; oczyszczanie powietrza; oczyszczanie ścieków czy też odazotowanie spalin i odsiarczanie spalin, dezodoryzacja -  oto niektóre przykłady wykonywanych przez nas usług.

Aktualności

 

Wykonanie instalacji do symulacji fizycznej oczyszczania gazu wielkopiecowego

2020-02-12

Początkiem roku została zakończona inwestycja , której celem było wykonanie instalacji do symulacji fizycznej oczyszczania gazu wielkopiecowego prowadzona przez Instytut METALURGII ŻELAZA im. St. Staszica w Gliwicach.

Zasadniczym elementem Laboratoryjnej instalacji jest wykonany przez nas cyklon i skruber. Instalacja została wykorzystana do badań symulacji fizycznej oczyszczania gazu wielkopiecowego.  W związku z wymaganiami zamawiającego wykonana przez nas instalacja badawcza musiała być jak najmniejsza, musieliśmy założyć „najmniejszy możliwy” przepływ spalin ze względu na kilku dniowy cykl jednego doświadczenia.

Instalacja została w całości zaprojektowana, wyprodukowana, zbudowana i uruchomiona przez I4Tech. To ogromny sukces naszego zespołu, który  włożył wiele pracy w prowadzenie tego projektu.


TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA PRZEMYSŁU I ENERGETYKI

PROJEKTUJEMY - BUDUJEMY - SERWISUJEMY