Przejdź do treści

O FIRMIE

 

Firma i4tech Sp. z o.o. została utworzona w 2011 roku z przekształcenia firmy inżynierskiej Elektromontaż – 3 Katowice, który uczestniczył czynnie w rozwoju i budowie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego od połowy XX wieku.  Elektromontaż – 3 Katowice brał czynny udział w rozwoju i budowie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego realizując wiele zadań z zakresu instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych oraz automatyki i sterowania. Wraz z rozwojem firmy, zadania zostały poszerzano o kompleksowe wykonawstwo całych obiektów inżynierskich. W związku z dynamicznym rozwojem GRUPY INTROL S.A., decyzją Zarządu INTROL S.A. w czerwcu 2011 roku Elektromontaż – 3 Katowice Sp. z o.o. został przekształcony w i4tech Sp. z o.o.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo rozwiązania technologiczne w obszarach: uzdatniania wody, technologii oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, technologii oczyszczania powietrza i gazów z procesów przemysłowych – odpylanie, odsiarczanie,
dezodoryzacja, procesy sorpcyjne, neutralizacja gazów toksycznych, technologii oczyszczania spalin – odpylanie, odsiarczanie, odazotowanie oraz technologii procesów przemysłowych - linie produkcyjne dla różnych gałęzi przemysłu.

 

Bazowy obręb naszej działalności obejmuje projektowanie i wykonawstwo kompletnych instalacji przemysłowych, modernizację w zakresie dostosowania do nowych potrzeb środowiskowych lub wymogów prawnych,
automatyzację procesów przemysłowych.

 

 

 

 

Personel inżynierski i4tech to stateczny zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji inwestycji wspierany młodymi profesjonalistami. Nieprzerwanie inwestujemy w poziom oraz ilość zatrudnienia, a nabyte doświadczenie i wiedzę przekazujemy młodszym pracownikom. Nasz zespół przygotowany jest do realizacji wielu zadań.

 

Naszym Klientom oferujemy szeroki wachlarz usług od fazy doradczej i koncepcyjnej, poprzez fazę projektową, po wykonawstwo. Współpracujemy z wieloma firmami technologicznymi oraz wykonawczymi z kraju, jak i z zagranicy. Podstawowe zasady, którymi kierujemy się w relacjach z naszymi Partnerami biznesowymi to uczciwość, sumienność i elastyczność, a przy tym pełne zaangażowanie.

 

 

 

 

Wieloletnie doświadczenie, potencjał kadrowy, produkcyjny i finansowy GRUPY INTROL S.A. pozwala nam zaoferować Państwu całościową usługę w zakresie projektowania i budowy instalacji.

 

 

Zapraszamy do współpracy.

uzdatnianie
wody

oczyszczanie
ścieków

oczyszczanie
powietrza

technologie
dla energetyki

TECHNOLOGIE

 

Projektujemy i wykonujemy realizacje w zakresie:

 

 

Skupiamy się na projektowaniu i budowie kompletnych instalacji, a zwłaszcza:

  • instalacji do oczyszczania, kondycjonowania i uzdatniania wody dla potrzeb przemysłowych oraz komunalnych (woda pitna),
  • kompletnych instalacji oczyszczania ścieków i dezynfekcji wody z wykorzystaniem chloru, dwutlenku chloru, ozonu, podchlorynu, UV oraz instalacji neutralizacji chloru,
  • instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych,
  • instalacji do oczyszczania powietrza i gazów przemysłowych,
  • instalacji odpylania i odsiarczania spalin powstałych ze spalania węgla kamiennego,
  • kompletnych instalacji energetycznych wytwarzających energię z procesów termicznego przekształcania odpadów w tym z RDF,
  • instalacji dezodoryzacji powietrza,
  • instalacji elektrycznych i AKPiA – automatyzacja procesów przemysłowych.

Aktualności

 

Wykonanie instalacji do symulacji fizycznej oczyszczania gazu wielkopiecowego

2020-02-12

Początkiem roku została zakończona inwestycja , której celem było wykonanie instalacji do symulacji fizycznej oczyszczania gazu wielkopiecowego prowadzona przez Instytut METALURGII ŻELAZA im. St. Staszica w Gliwicach.

Zasadniczym elementem Laboratoryjnej instalacji jest wykonany przez nas cyklon i skruber. Instalacja została wykorzystana do badań symulacji fizycznej oczyszczania gazu wielkopiecowego.  W związku z wymaganiami zamawiającego wykonana przez nas instalacja badawcza musiała być jak najmniejsza, musieliśmy założyć „najmniejszy możliwy” przepływ spalin ze względu na kilku dniowy cykl jednego doświadczenia.

Instalacja została w całości zaprojektowana, wyprodukowana, zbudowana i uruchomiona przez I4Tech. To ogromny sukces naszego zespołu, który  włożył wiele pracy w prowadzenie tego projektu.


Budowa instalacji dozowania pylistego węgla zakończona sukcesem !!

2019-06-30

W czerwcu 2019 roku oddaliśmy do użytku instalację dozowania pylistego węgla aktywnego na terenie ZPW Maczki w Sosnowcu.

Zadanie dotyczyło rozbudowy istniejącego budynku filtrów pośpiesznych o zewnętrzne pomieszczenie dozowania pylistego węgla aktywnego. Rozwiązania technologiczne ustalono na podstawie przeprowadzonych na obiekcie badań przedprojektowych. Zomontowaliśmy stację rozładowywania węgla z worków oraz przygotowania zawiesiny węgla z wodą
w specjalnym zbiorniku zarobowym. Zawiesina węgla jest pobierana ze zbiornika zarobowego i tłoczona do miejsc dozowania za pośrednictwem  pomp.W zależności od aktualnego poziomu produkcji wody na stacji, węgiel jest  dozowany do koryt w filtrach pośpiesznych lub do rurociągów wody surowej przed filtrami.

   


XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

2019-04-29

 W dniach  24-25.04.2019 odbyło się XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników. Wiosenne Spotkanie Ciepłowników to największa w naszym kraju  konferencja dla branży ciepłowniczej. Jak co roku zgromadziła głównych przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji oraz świata nauki. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 740 uczestników. 

 I4tech brało czynny udział w XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników w konferencji, koncentrując się na zaprezentowaniu  Robota Emisyjnego deNOx – instalacji odazotowania spalin metodą SNCR dla potrzeb redukcji tlenków azotu NOx, a także innych technologii związanych z ochroną powietrza.


Zakończenie wymiany instalacji dozowania chemii

2018-12-20

Zakończenie wymiany instalacji dozowania chemii na Stacji Przygotowania Wody w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.


Prezentacja Robota Emisyjnego deNOx

2018-12-12

W grudniu  firma I4Tech Sp. z o.o. oraz Zarząd Energetyki Cieplnej Skierniewice Sp. z o.o. zorganizowali prezentację Robota Emisyjnego deNOx – instalacji odazotowania spalin metodą SNCR dla potrzeb redukcji tlenków azotu NOx. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ciepłownictwa z  kilkunastu miast z Polski.

 

Czytaj więcej.


Zakończenie 1 etapu modernizacji technologii uzdatniania wody

2018-10-15

Zakończenie 1 etapu modernizacji technologii uzdatniania wody Stacji Uzdatniania Wody w Powroźniku - Modernizacja Węzła koagulacji wraz z Węzłem Węgla Pylistego.


Oddanie do eksploatacji instalacji odpylania

2017-05-01

Oddanie do eksploatacji instalacji odpylania kocioł nr 1  Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej.


Oddanie do eksploatacji instalacji odpylania

2016-12-01

Oddanie do eksploatacji instalacji odpylania kocioł nr 2  Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej.


Chlorownia SUW Jurowce

2016-03-24

Przekazanie do eksploatacji kompletnie zmodernizowanej chlorowni na chlor gazowy w SUW Jurowce, Wodociągi Białostockie, wyposażonej w pierwszą w Polsce unikatową instalację do neutralizacji chloru oparta na suchych skruberach.


VI Konferencja Paliwa z odpadów

2016-03-08

 

Udział w VI Konferencji Paliwa z odpadów, Opole.