Przejdź do treści

XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

2019-04-29

 W dniach  24-25.04.2019 odbyło się XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników. Wiosenne Spotkanie Ciepłowników to największa w naszym kraju  konferencja dla branży ciepłowniczej. Jak co roku zgromadziła głównych przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji oraz świata nauki. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 740 uczestników. 

 I4tech brało czynny udział w XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników w konferencji, koncentrując się na zaprezentowaniu  Robota Emisyjnego deNOx – instalacji odazotowania spalin metodą SNCR dla potrzeb redukcji tlenków azotu NOx, a także innych technologii związanych z ochroną powietrza.


Zakończenie wymiany instalacji dozowania chemii

2018-12-20

Zakończenie wymiany instalacji dozowania chemii na Stacji Przygotowania Wody w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.


Prezentacja Robota Emisyjnego deNOx

2018-12-12

W grudniu  firma I4Tech Sp. z o.o. oraz Zarząd Energetyki Cieplnej Skierniewice Sp. z o.o. zorganizowali prezentację Robota Emisyjnego deNOx – instalacji odazotowania spalin metodą SNCR dla potrzeb redukcji tlenków azotu NOx. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ciepłownictwa z  kilkunastu miast z Polski.

 

Czytaj więcej.


Zakończenie 1 etapu modernizacji technologii uzdatniania wody

2018-10-15

Zakończenie 1 etapu modernizacji technologii uzdatniania wody Stacji Uzdatniania Wody w Powroźniku - Modernizacja Węzła koagulacji wraz z Węzłem Węgla Pylistego.


Oddanie do eksploatacji instalacji odpylania

2017-05-01

Oddanie do eksploatacji instalacji odpylania kocioł nr 1  Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej.


Oddanie do eksploatacji instalacji odpylania

2016-12-01

Oddanie do eksploatacji instalacji odpylania kocioł nr 2  Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej.


Chlorownia SUW Jurowce

2016-03-24

Przekazanie do eksploatacji kompletnie zmodernizowanej chlorowni na chlor gazowy w SUW Jurowce, Wodociągi Białostockie, wyposażonej w pierwszą w Polsce unikatową instalację do neutralizacji chloru oparta na suchych skruberach.


VI Konferencja Paliwa z odpadów

2016-03-08

 

Udział w VI Konferencji Paliwa z odpadów, Opole.


Zakończenie modernizacji chlorowni

2016-03-01

Zakończenie modernizacji chlorowni oraz zmiana sposobu neutralizacji chloru na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jurowcach wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu dla Wodociągów Białostockich.


Konferencja 'Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie'

2016-02-25

Udział w VIII Konferencji „Termiczne Przekształcania Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, Bydgoszcz.

 

Czytaj więcej.