TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

55 LAT DOŚWIADCZENIA

GENERALNY WYKONAWCA INWESTYCJI

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE INŻYNIERSKIE
w ochronie środowiska i przemyśle
Firma i4tech Sp. z o.o. powstała w 2011 roku z przekształcenia firmy inżynierskiej Elektromontaż – 3 Katowice, który uczestniczył czynnie w rozwoju i budowie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego realizującego wiele zadań w zakresie instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych oraz automatyki i sterowania od połowy XX wieku. W miarę rozwoju firmy zadania były poszerzane o kompleksowe wykonawstwo całych obiektów inżynierskich. W związku z dynamicznym rozwojem GRUPY INTROL S.A., decyzją Zarządu INTROL S.A. w czerwcu 2011 roku Elektromontaż – 3 Katowice Sp. z o.o. został przekształcony w i4tech Sp. z o.o..

Podstawowy zakres naszej działalności obejmuje projektowanie i wykonawstwo kompletnych instalacji przemysłowych, modernizację w zakresie dostosowania do nowych potrzeb środowiskowych lub wymogów prawnych, automatyzację procesów przemysłowych. Uzdatnianie wody przemysłowej i pitnej; oczyszczanie powietrza; oczyszczanie ścieków czy też odazotowanie spalin i odsiarczanie spalin, dezodoryzacja -  oto niektóre przykłady wykonywanych przez nas usług.
Projektujemy i wykonujemy
realizacje w zakresie

uzdatniania wody przemysłowej i pitnej

oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych

procesów przemysłowych - linie produkcyjne dla różnych gałęzi przemysłu

automatyzacji procesów przemysłowych

oczyszczania powietrza i gazów z procesów przemysłowych – odpylanie, odsiarczanie spalin, dezodoryzacja, procesy sorpcyjne, neutralizacja gazów toksycznych technologii oczyszczania spalin